Pitbull-aiheisia yhdistyksiä.

Pitbull-harrastajan on syytä selvittää itselleen koirayhdistykset ja niiden väliset suhteet.

Yhdistysten virallinen asema. On ymmärrettävä se, että yhdistykset ovat yksityisiä seuroja joilla ei sinänsä ole mitään merkitystä koiranjalostuksen tai koirarotujen suhteen. Kaksi eri yhdistystä voivat aivan vapaasti alkaa pitää rekisteriä samoista koirista, toinen yhdistys voi antaa heidän rekisterissään oleville koirille vaikka uuden nimen ja sopia omassa kokouksessaan, että koirien tulisi olla karvanväriltään ruskeat. Koiran alkuperäistä käyttötarkoitusta tämä ei muuta, eikä se muuta olemassa olevia koiria.

TKC. Nykyiset koirayhdistykset saivat alkunsa 1800-luvun puolivälissä. Samaan aikaan heräsi innostus koirien näyttelytoimintaan ja ulkomuotojalostukseen. Ensimmäinen kennelyhdistys oli TKC (the kennel club), joka perustettiin Englantiin. Yksi ensimmäisiä koirarotuja, joita TKC:ssä alettiin rekisteröimään oli englanninbulldoggi.

AKC. Amerikanpitbullterriereille merkittävät yhdistykset ovat rodun kotimaassa, Yhdysvalloissa. Ensimmäinen USA:ssa perustettu yhdistys on AKC (American Kennel Club), joka keskittyi näyttelytoimintaan.

UKC. Liiallisesta näyttelystä suivaantuneet koiraharrastajat perustivat oman yhdistyksen 1800-lopulla ja tästä yhdistyksestä tuli UKC (United Kennel Club). Uuden yhdistyksen tarkoitus oli olla työ- ja käyttökoirien asialla oleva yhdistys. Ensimmäinen koirarotu, joka rekisteröitiin UKC:ssa oli pitbulli.
Vaikka UKC oli perustamisensa aikoina puhtaasti työ- ja käyttökoirien asialla on asia hiukan vääristynyt nyt noin sata vuotta myöhemmin. Tällä hetkellä UKC on amerikanpitbullterrierin kohdalla keskittynyt näyttelyttämiseen ja jotkut pitävätkin UKC:n pittejä enemmän amstaffeina kuin pitteinä. On totta, että suuri osa UKC-koirista on risteytyskoiria (ei linjajalostettuja) ja että näyttelyissä suositaan isoja, massiivisia ja typistettykorvaisia koiria. UKC julkaisee omaa lehteään, UKC Bloodlines.

ADBA. Vuosisadan vaihteessa perustettiin myös ADBA (American Dog Breeder's Association), siis koirankasvattajien liitto, joka on tänä päivänä tärkeä pitbullien rekisteröimispaikka.
ADBA pyrkii järjestämään kilpailuja kuten taakanveto, yms., jotka suosivat enemmän tervettä työkoiraa kuin tietyntyyppistä ulkonäköä. Nykyään ADBA on monirekisteri ja lisäksi ADBA-papereissa on ilmennyt sukupuuväärennöksiä, ja tämä karkoittaa useimmiten vannoituneet pitbull-kasvattajat pois rekisteristä. ADBA julkaisee oma lehteään, ADBA Gazette.

BFKC. Tänä päivänä yksi tärkeimmistä pitbullien rekistereistä. BFKC (Bona Fide Kennel Club) suosii alkuperäistä gamebred pitbullia, eikä isoja näyttelyversioita pitbullista. Tänä päivänä kaikkein parhaimmat kasvattajat rekisteröivät pitbullinsa useimmiten BFKC:ssa. BFKC rekisteröi ainoastaan pitbullia.

FCI. Suomessa toimiva Suomen Kennelliitto ry. rekisteröi tiettyjä koirarotuja ja ajaa näitä rotuja kasvattavien ihmisten asiaa. Suomen Kennelliitto ry. noudattaa belgialaisen yhdistyksen FCI (federation cynologique internationale) sääntöjä, samoja sääntöjä noudattaa muutama muu yhdistys kuten Ruotsin kennelliitto ja ilmeisesti Tanskan kennelliitto. Esimerkiksi TKC ja AKC eivät ole FCI:n alaisia, mutta ovat yhteistyössä tämän kanssa. FCI:n alainen järjestö SKL julkaisee omaa lehteään, Koiramme.

SATHY. Suomen tärkein työkoirayhdistys, joka on keskittynyt amerikkalaisperäisiin työkoirarotuihin, joihin luetaan myös amerikanpitbullterrieri. Perustettu vuonna 1995. Ei rekisteröi koiria, eikä pidä rekisteriä omistajista. SATHY järjestää erittäin paljon toimintaa amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajille, vuosittain isojen kisojen määrä on lähellä kymmentä ja pienempien tapahtumien määrä välillä 150-200. SATHY on keskittynyt erityisesti oikein tiedon jakamiseen medialle sekä Suomessa että muualla maailmassa ja on ollut mukana estämässä ja kumoamassa rotukohtaisia lakeja ja asetuksia useissa eri maissa jo yli 10 vuoden ajan. SATHY ry. on tuonut Suomeen ja kehittänyt sekä keksinyt useita erilaisia työkoiraharrastusmuotoja, joista mainittakoon taakanveto™ (SATHY toi Suomeen 1990-luvun lopussa), terapiakoiratoiminta (SATHY toi Suomeen 1990-luvulla, on kopioitu mm. SKL kaverikoira-toiminnaksi), tuholaistorjunta™ (on kopioitu mm. USA:han), voimaveto™, korkeushyppy, jne. Lisää tietoa SATHY toiminnasta saat kotisivuilta www.sathy.fi SATHY julkaisee omaa lehteään, SATHY Uutiset.

SPYRY. Suomen pitbull -yhdistys Perustettu vuonna 2005. Jakaa oikeaa tietoa amerikanpitbullterrieri-koirarodusta ihmisille sekä median edustajille. Kokee erittäin tärkeänä SATHY ry.:n toiminnan ja haluaa tukea tätä omalla toiminnallaan. Ei järjestä toimintaa, ei kerää jäseniä, mutta jakaa maksutta oikeaa tietoa pitbulleista. Tulossa oma julkaisu, SPYRY-julkaisu.

Suomessa on aika ajoin erityyppisiä yhdistyksen tapaisia, jotka alkuinnostuksessaan levittävät tietoa pitbulleista. Usein tämä tieto on väärää ja perustuu tietämättömyyteen. Varo näitä yhdistyksiä. Kaiken huippu on esimerkiksi yhdistys, jonka ylläpitäjillä tai jäsenillä ei ole edes pitbulleja.

Huono puoli yhdistyksissä on se, että mukaan tulee raha ja tämä taas johtaa siihen, että yhdistykset ovat aggressiivisia toisia yhdistyksiä kohtaan ja häviäjä on koira ja sen omistaja. Jos soittaa vaikka Suomen Kennelliitto ry.hyn niin yhdistys antaa sen kuvan kuin kyseessä olisi koira-asiantuntemusta ajava laitos, mutta jos sieltä kysyy vaikka pitbulleista ei asiassa haluta auttaa (koska rotu ei ole Suomen Kennelliitto ry.n mielenkiinnon kohteena). Soittajalle voi jäädä vääränlainen mielikuva koko koirarodusta.
On myös muistettava, että jos jokin yhdistys järjestää jotakin toimintaa niin on täysin tämän yhdistyksen päätettävissä ketkä (tai mitkä koirarodut) voivat toimintaan osallistua. Toisaalta, tämä ei tarkoita sitä, että jokin tietty yhdistys voisi päättää mikä koira tai koirarotu voi toimia opas-, palvelus-, metsästys-, jäljestys- tai pelastuskoirana.

 

Copyright © Suomen pitbull -yhdistys - Takaisin etusivulle